top of page

Публічна оферта

1. Загальні положення

Цей документ є публічною офертою ФОП Фурманець Мар'яна Михайлівна, ІПН 3296605081, (далі – "Продавець") і містить усі істотні умови організації продажу товарів через вебсайт https://www.vdumtsi.com.

2. Визначення термінів

 • "Товар" – квіти та флористичні композиції, представлені до продажу на сайті.

 • "Покупець" – фізична або юридична особа, що акцептує цю публічну оферту.

3. Предмет оферти

Продавець зобов'язується передати товари Покупцю, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти товари за умовами цієї оферти.

4. Момент укладання договору

Договір вважається укладеним з моменту натискання Покупцем кнопки "Замовити" на сайті та здійснення оплати відповідно до умов цієї оферти.

5. Ціна та порядок оплати

 • Ціни на товари вказані на сайті Продавця.

 • Оплата товарів здійснюється Покупцем через банківський переказ або інші платіжні системи, доступні на сайті.

6. Умови доставки

 • Доставка товарів здійснюється по Україні за адресою, яку вказав Покупець.

 • Витрати на доставку несе Покупець, якщо інше не вказано на сайті.

7. Права та обов'язки сторін

 • Продавець зобов'язаний передати Покупцю товар відповідно до вказаних на сайті специфікацій.

 • Покупець зобов'язаний своєчасно сплатити та прийняти товар.

8. Відповідальність сторін

 • Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у вигляді, передбаченому цією офертою та законодавством України.

9. Врегулювання спорів

 • Всі спори та розбіжності, що виникають з цього договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів. Якщо сторони не досягнуть згоди, спір буде вирішений у судовому порядку згідно з законодавством України.

10. Інші умови

 • Оферта діє до моменту її вилучення з сайту Продавця.

 • Зміни до оферти можуть вноситися Продавцем без попереднього повідомлення Покупців.

Цей документ є публічною офертою, і в разі акцепту Покупцем, він укладає договір на умовах, вказаних у цій оферті.

bottom of page